Kontakt oss

Telefon: 32 83 04 15
E-post: doi@doi.no
Finn og kontakt oss

Vanlige spørsmål

Generelt

Kan jeg selv velge hvilken ortopediteknisk virksomhet jeg vil oppsøke?
Du står fritt til selv å velge hvor du vil motta tjenester fra. Selv om noen virksomheter har samarbeid med sykehus og leger, kan du fritt velge leverandør for dine ortopeditekniske tjenester. Dette gjelder både ved første gangs anskaffelse og ved fornyelse eller reparasjoner.
Hvordan bestiller jeg time?
For å rette en timeforespørsel til oss kan du ringe oss på tlf.: 32 83 04 15.
Hvordan dekkes utgiftene til reise i forbindelse med legeundersøkelse eller besøk på ortopedisk institutt?
Dersom du vedtak på et ortopedisk hjelpemiddel og ikke er i stand til å benytte offentlig transport, egen bil eller annet, vil taxi kunne rekvireres av den virksomheten som leverer tjenesten. Det tilkommer i slike tilfeller ikke egenandel.
 

Om proteser og proteseproblemer

Hva bør jeg gjøre dersom jeg har fått sår på amputasjonsstumpen?
Slike sår kan ha mange årsaker og kan være ulike i natur. Det er derfor best å ta kontakt med ortopedisk institutt først. Våre fagfolk kan vurdere om problemet kan ha årsak i protesen og kan da justere på protesehylsen. Personalet vil også kunne henvise deg videre til legevurdering dersom det kan synes å være behov for spesifikk sårbehandling.
Protesen passer ikke så godt lengre og har blitt for trang eller for rom. Hva gjør jeg?
Vi anbefaler deg å ringe til ortopedisk verksted for en samtale med en ortopediingeniør som sammen med deg vil kunne finne ut av hva som bør gjøres.
Noe på protesen har godt i stykker. Hva gjør jeg?
Ring for å snakke med våre fagfolk som sammen med deg kan finne ut hva som bør gjøres.
Hvor får jeg tak i nye stumpstrømper, linere eller annet forbruksmateriell?
Det får du ved å ta kontakt med ortopedisk verksted på telefon 32830415. Vi kan sende deg strømpene dersom vi blir enige om type og størrelse. Strømpene dekkes av trygdekontoret, men vi trenger underskrift på at disse er mottatt av deg. Vi sender deretter regningen til trygdekontoret.
Jeg vurderer å gå over fra vanlig protese til protese med silikonhylse. Hvilke fordeler og ulemper må jeg forvente?

Fordeler:
Bedre påheng og jevn trykkfordeling over hele flaten slik at høyt belastede hudflater blir avlastet.

Ulemper:
Stiller større krav til god hygiene At du opplever større svetteplager de første 3 ukene før huden har tilpasset seg nytt miljø. At det oppstår vakum dersom volumet på amputasjonsstumpen endres. At det kan oppstå hudirritasjon i starten.


Om ortoser, korsetter og liknende

Jeg plages i perioder med smerter og trøtthetsverk i ryggen. Legen har sagt at det kan være verdt å prøve et korsett. Hvilke korsettyper kan egne seg og hva er kostnaden?
Det finnes mange varianter av korsetter i forskjellige materialer. Noen syes individuelt i tekstil med innsydde spilestøtter, mens andre finnes som prefabrikat i elastiske materialer som former seg etter kroppen. De sistnevnte finnes i forskjellige størrelser, høyder osv. Korsetter til varig bruk kan dekkes av trygden. Korsetter til midlertidig bruk dekkes ikke av trygden, men kan tilpasses og kjøpes hos oss. Prisen er helt avhengig av typevalg.
Jeg plages med "drop-fot" lammelse og har således lett for å snuble. Hvilke type ortose bør jeg velge?
Det kommer veldig an på graden av lammelse og hvilket aktivitetsnivå du har. Det finnes enkle plast-ortoser som legges i skoen. Disse går fra under fotsålen og oppover bak leggen og festes med en borrelås rundt tykkleggen. Andre typer for noe høyere aktivitetsnivå finnes i svært lette og sterke karbonfibermaterialer. Disse går foran leggen og ender opp på siden av ankelen ned i en såleplate under foten som settes i skoen. Dreier det seg samtidig om større vrikketendens i ankelen så kan det tenkes at du trenger en ortose med sideskinner på leggen som er festet til skoen.


Om fottøy, fotsenger og innleggsåler

Jeg har problemer med å finne sko i butikken som gir plass til foten uten å gnage eller føles trange. Hvilke skotyper vil dere anbefale?
Vi har skotyper i ekstra bredder og dybder både til voksne og barn. Ekstra bredde gir plass til tærne i bredden. Ekstra dybde gir plass til tærne i høyden. Dybden gir dessuten plass til innleggsåler som kan være nødvendig for å avlaste og omfordele trykket under smertefulle føtter.
Mitt barn har nedsunket fotbue på innsiden (plattfot?) og vrir og sliter ned skoene. Det forekommer også periodiske smerter i legger og/eller knær. Hva kan dere tilby for å avhjelpe dette?
Tiltak nummer 1 vil være å velge fottøy som gir god støtte. Skosålen bør være stabil slik at den ikke kan vries rundt sin egen lengdeakse som en vaskefille. Stiv hælkappe må også kontrolleres. Hælkappen skal ikke kunne brettes ned i skoen. Sko og fot bør passe godt sammen og skoen bør snøres /festes godt på foten. Som ytterligere supplement i slikt fottøy eller til vekselbruk i noe mindre stødige sko, kan det eventuelt tilpasses korrigerende innleggsåler.
Min datter på 3 år er plattfot. Jeg lurer på om det vil være hjelp i å få tilpasset innleggsåler?
Det er normalt at barn er plattfot når de begynner å gå. Dette retter seg vanligvis opp etter hvert som muskler, leddbånd og skjelett blir sterkere. Slik plattfot skal vanligvis ikke behandles. Dersom det synes å utvikle seg til en plage for barnet, enten i fot, i legg eller kne, kan du kontakte oss for nærmere vurdering av hjelpetiltak.
Jeg står og går mye i jobben og får veldig vondt under føttene. Hva bør jeg gjøre?
Du bør kontakte fastlegen som kan henvise til ortopedpoliklinikken her på ortopedisk verksted for nærmere vurdering. Det kan da bli aktuelt å tilpasse fotsenger eller profilerte innleggsåler.

Fotseng
er en individuelt fremstilt innleggsåle laget på en modifisert modell av foten din og laget i et stabilt, men samtidig mykt materiale. Hensikten er å omfordele trykket fra spesifikke trykkømme områder under foten til andre og mindre smertefulle områder. Fotsenger anvendes der det foreligger varige og vesentlige fotplager og kan kostnadsdekkes av trygdekontoret.

Profilert innleggsåle
kan for mange gjøre samme nytten. En slik innleggsåle er bygget opp på en standardmodell som tilsvarer fotstørrelsen din og er også laget av materialer som stabiliserer og omfordeler trykket under foten. Slike profilerte innleggsåler kostnadsdekkes ikke av trygden.


Om varmegivende hjelpemidler

Jeg har mistet noen fingre og plages av smertefull kuldefølelse, faktisk selv om det er sommer. Kan jeg få tilpasset hansker eller lignende som har innebygde varmetråder?
Vi kan tilpasse varmehjelpemidler både til hender, føtter og andre kroppsdeler til den som er plaget med sykelig kuldefølelse. Slike hjelpemidler kostnadsdekkes vanligvis av folketrygden og kan bestilles på Hjelpemiddelsentralen i fylket ditt. Vi må ha et vedtak fra hjelpemiddelsentralen før vi kan innkalle deg for tilpasning. Har du ytterligere spørsmål må du gjerne ringe oss på telefon 32830415. Våre fagfolk vil gi deg råd og veiledning om både tekniske løsninger og søknadsprosessen.
 

  • x