Kontakt oss

Telefon: 32 83 04 15
E-post: doi@doi.no
Finn og kontakt oss

Tverrfaglig kontakt

Vi ser det som viktig å ha et nært samarbeid med de ulike fag- og yrkesgrupper som skal danne nettverk rundt en person med habiliterings- eller rehabiliteringsbehov.
Et slikt samarbeid bidrar til å sikre kvaliteten på habiliteringen til det beste for pasienten.

Vi ser gjerne at helsepersonell tar kontakt med oss, enten det dreier seg om konkrete problemstillinger rundt en pasient, eller generelle faglige spørsmål / problemstillinger. Vi står gjerne til rådighet med bidrag på faglige/tverrfaglige seminar og lignende.

  • x