Kontakt oss

Telefon: 32 83 04 15
E-post: doi@doi.no
Finn og kontakt oss

Hvordan går jeg frem?

Har du behov for våre tjenester, enten et ortopedisk hjelpemiddel, evaluering av behov i forhold til et problem, eller råd og veiledning?
Da kan følgende opplysninger være nyttige:

  • Du kan kontakte oss direkte pr. telefon, legge fram dine tanker og behov og vi vil gjøre vårt beste for å veilede deg mot gode løsninger.

 

  • Du kan kontakte oss via fastlege, fysioterapeut, helsesøster eller lignende som med eller uten henvisning kan sette deg opp på time hos oss for evaluering.

 

  • For å få dekket kostnadene til et ortopedisk hjelpemiddel vil du trenge en rekvisisjon fra spesialist. Se avsnittet ”hva koster det?”.

 

  • Du trenger ikke selv å kontakte NAV for å få refusjon. Ta med papirer / søknadsskjemaer til oss og vi vil hjelpe deg med alle formaliteter.

 

  • Du står fritt til å velge hvilken ortopeditekniske virksomhet du vil benytte, både ved første gangs anskaffelse av et hjelpemiddel og ved fornyelser og reparasjoner.


 

  • x